Certyfikowana jakość

Jakość i wydajność są naszym celem i naszym głównym faktorem konkurencyjności na rynku. Pozwoliły nam one uzyskać prestiżowe wyniki handlowe zarówno w kraju jak i za granicą.

Kompetencja, rzetelność, profesjonalizm, zaangażowanie, ścisłe stosowanie się do standardów jakości, pełna zgodność z normami i swoisty know-how w branży ochrony środowiska pozwoliły stać się nam liderem w branży obróbki odpadów.

Za instalacjami realizowanymi przez Coparm stoi maszyna organizacyjna z potężnym doświadczeniem, napędzana przez silną motywację i następujące zobowiązania:

• stałe podnoszenie jakości i wartości organizacji;
• zapewnienie zgodności z przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
• zaspokojenie potrzeb naszych Klientów;
• branie pod uwagę opinii zainteresowanych stron w procesie doskonalenia firmy;
• zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczenia;
• zapobieganie urazom i chorobom zawodowym i minimalizacja zagrożeń dla życia i zdrowia.

Zobowiązania te realizowane są codziennie w każdym miejscu realizacji projektu i poprzez przyjęcie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem z nieustannym doskonaleniem procesów wydajności iinspirowanymi przez normy ISO 9000 i ISO 14000, które dyktują warunki w naszej branży.

CERTYFIKAT SOA

attestazione-soa-1

CERTYFIKAT RINA

iso-9001-2015
iso-14001-2015
iso-45001-2018