Instalacja do recyklingu lodówek, instalacje do recyklingu

Produkowana przez Coparm instalacja do przetwarzania i recyklingu lodówek umożliwia takie prowadzenie procesu, aby wszystkie komponenty pochodzące ze zużytych lodówek nadawały się do użycia przy braku negatywnego wpływu na środowisko. Proces przewiduje wstępne odzyskiwanie i separację silnika i elementów elektrycznych, a następnie odessanie z układu gazów i płynów.

Dalszą obróbkę zapewnia rozdrabniacz, rozdrabniając korpusy lodówek na elementy o wielkości do 30 mm. Następuje separacja: metale żelazne i nieżelazne oddzielane są z pomocą separatorów magnetycznych, pozostałe materiały są mielone do frakcji o wielkości 5 mm, a później separowane z wykorzystaniem różnic ciężaru właściwego tworzyw sztucznych, miedzi i aluminium.

Zaawansowany układ odsysania zapewnia całkowity odzysk CFC uwalnianego podczas rozdrabniania poliuretanu oraz zbiera pył powstający w procesie mielenia. Końcowym etapem jest pelletowanie poliuretanu w celu uzyskania jednolitych elementów nadających się do dalszego wykorzystania.

Coparm jest jedną z wiodących firm europejskich w zakresie projektowania i konstrukcji unikalnych urządzeń do przetwarzania i selekcji odpadów. Oferujemy szeroką gamę produktów, usług i rozwiązań w dziedzinie ekologii i recyklingu, maszyny i urządzenia do obróbki odpadów, takich jak makulatura, karton falisty, folia nylonowa, plastikowe pojemniki na płyny, butelki PET, skrawki masy papierowej, odpady komunalne i przemysłowe.

Nasze maszyny są przestudiowane i zaprojektowane specjalnie na potrzeby przemysłu papierniczego,tekturowego,hipermarketów,małych i dużych składowisk odpadów,stacji referencyjnych,instalacji do produkcji RDF,linii do biostabilizacji itp.

Zapytaj o darmową wycenę – Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Możesz liczyć na doświadczenie Coparm. Wspieramy różne sektory.

Gama urządzeń i instalacji Coparm - Instalacja do recyklingu lodówek
Prasy przemysłowe

Prasy automatyczne,
manualne i do metali.

Szczegóły
Przenośniki/Podajniki/
Taśmociągi

Sprzęt do przenoszenia/ załadunku/
odbioru odpadów.

Szczegóły
Sita obrotowe

Sita do separacji stałych odpadów komunalnych i podobnych

Szczegóły
Maszyny tnące role papieru

Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw odzysku papieru.

Szczegóły
Rozdrabniacze

Pełna oferta rozdrabniaczy przemysłowych

Szczegóły
Instalacje do selekcji

Obróbka, transport i sortowanie materiałów odzyskiwalnych/przetwarzalnych.

Szczegóły
Owijarki

Automatyczne owijanie beli odpadów plastikową folią.

Szczegóły
Rozrywarki

Systemy dopasowane do wszelkich potrzeb.

Szczegóły