Kraje rozwinięte wraz ze swoimi wielkimi aglomeracjami produkują coraz większe masy odpadów komunalnych do wywiezienia, przetworzenia i recyklingu. Coparm oferuje prasy i systemy, które pozwalają zagospodarować tysiące ton odpadów dziennie.

Systemy Coparm są rozwiązaniem łatwym, skutecznym i szybkim dla instytucji i przedsiębiorstw zaangażowanych w transport, przetwarzanie i recykling odpadów.

Pojawia się coraz więcej wymagań w kwestii przetwarzania papieru, tworzyw sztucznych i metali. Automatyczny system proponowany przez Coparm może znacznie zmniejszyć koszty operacyjne. Zagospodarowanie 400 ton odpadów dziennie wymagało wcześniej pracy 30/40 pracowników. Dziś technologia pozwala na zmniejszenie ilości pracowników na rzecz zautomatyzowanego i zsynchronizowanego systemu maszyn.

Recykling

Formowanie odpadów w bele znacznie zmniejsza koszty ich transportu. Obliczone w sposób precyzyjny wymiary beli, znacznie optymalizują załadunek. Dla branży recyklingu Coparm realizuje nie tylko automatyczne prasy do drewna, tworzyw sztucznych, papieru, żelaza i puszek aluminiowych, ale także systemy oddzielające materiały nadające się do recyklingu od pozostałych.

Dzięki selekcji odpadów, dziennie wyodrębnia się tony odpadów przeznaczonych do recyklingu.Coparm przy użyciu swoich pras może znacznie zmniejszyć objętość wysegregowanych odpadów, poprzez formowanie ich w bele. Przygotowane w ten sposób odpady, tracą na wadze i objętości, co w znaczący sposób przyczynia się do obniżenia kosztów ich transportu.

Rozdrabniacze Coparm są wykorzystywane w magazynach recyklingu papieru przeznaczonego dla papierni. Ich funkcja polega na objętościowej redukcji magazynowanego papieru (prasa, książki, czasopisma, wnętrza roli papieru o olbrzymich rozmiarach itp). Wymienione materiały po zmieleniu uformowane zostają w zgrabne bele, gotowe do łatwego i znacznie bardziej ekonomicznego transportu.

Odpady komunalne

Odpady zostają skompaktowane i zmniejszone do rozmiaru beli. W niektórych przypadkach zostają także opakowane w folie z tworzywa sztucznego w celu ochrony środowiska i redukcji nieprzyjemnych zapachów. Redukcja odpadów do skompaktowanych bloków ma także inną zaletę; zmniejsza o ponad dwukrotnie miejsce przechowywania względem odpadów rozproszonych.

Coparm służy składowiskom odpadów, które chcą zwiększyć swoją żywotność. Produkuje systemy i urządzenia redukujące objętość przechowywanych odpadów do formatu poręcznych bel zabezpieczonych wiązaniem. W ten sposób znacznie ułatwia ich przewóz z centrów miast na zarezerwowane im składowiska.

Oferuje maszyny do selekcji papieru i plastiku oraz do pakowania odpadów nieprzetwarzalnych. Proponowane przez nas maszyny i całe systemy, są rozwiązaniem gotowym pod klucz w kwestii sortowania odpadów. Seria naszych pras PR przeznaczona jest dla przedsiębiorstw i składowisk, które mają do czynienia

Przemysł papierniczy

Od lat Coparm wspiera swoimi maszynami przemysł papierniczy; introligatornie, drukarnie, papiernie itp. realizując automatyczne prasy o pojemności od 3- 60 ton/h, maszyny tnące role papieru o ostrzach obrotowych lub hydraulicznych, taśmy do zbierania odpadów produkcyjnych, tak charakterystycznych dla przemysłu papierniczego.

Coparm produkuje urządzenia do niszczenia dokumentów poufnych. System składa się z niszczarki i prasy oraz systemu pneumatycznego zasysania. Rrozwiązanie to jest skierowane do punktów odzysku makulatury lub w ogóle do wyspecjalizowanych firm z branży papierniczej.

Zastosowania specjalne

Coparm wspiera sektor rolnictwa za pośrednictwem produkcji systemów do pakowania włókien, siana, trzciny cukrowej itp. Oferujemy prasy i pakowarki, które mają na celu zmniejszenie objętości poddanego pakowaniu materiału do beli o masie 2 t.