Znamy Waszą branżę i Wasze procesy, odpowiadamy na Wasze potrzeby

Coparm jest jedną z wiodących firm europejskich w zakresie projektowania i konstrukcji  unikalnych urządzeń do przetwarzania i segregacji odpadów.  Oferujemy szeroką gamę produktów, usług i rozwiązań w dziedzinie ekologii i recyklingu, maszyny i urządzenia do obróbki odpadów, takich jak makulatura, karton falisty, folia nylonowa, plastikowe pojemniki na płyny, butelki PET, skrawki masy papierowej, odpady komunalne i przemysłowe.

Gama urządzeń i instalacji Coparm

Nasze maszyny są przestudiowane i zaprojektowane specjalnie na potrzeby przemysłu papierniczego i tekturowego,hipermarketów,małych i dużych składowisk odpadów,stacji referencyjnych,instalacji do produkcji RDF, linii do biostabilizacji itp.

Coparm to marka z ponad 20-letnią tradycją, niekwestionowany lider w swojej branży i jest obecna w ponad 20 krajach

Zobacz pełny asortyment
0
+
OBSŁUGIWANYCH KLIENTÓW
0
+
ZAINSTALOWANYCH PRAS
0
+
PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
0
+
INSTALACJI

Na swoim koncie posiadamy liczne systemy zainstalowane i serwisowane w różnych częściach świata. Prowadzimy działalność w zakresie projektowania, budowy i utrzymania zaawansowanych instalacji do przetwarzania i segregacji odpadów różnego rodzaju. To co robimy jest nasząą pasją, dlatego pracujemy ze szczególnym know-how. Posiadamy uznane doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu nowych instalacji i restrukturyzacji średnich i dużych instalacji przemysłowych.
Podejmujemy nieustanny wysiłek w zakresie badania i stosowania technologii chroniących środowisko i podnoszących jakość życia. Nasze cele osiągamy dzięki silnemu zaangażowaniu technicznemu i finansowemu. Produkty i usługi Coparm są wzorcem w dziedzinie recyklingu oraz utylizacji odpadów komunalnych.
Połączenie innowacyjnych rozwiązań, wysokiej jakości maszyn i wysoko wykwalifikowanego personelu zapewniają rozwiązania o wysokim wskaźniku elektrooszczędności. Coparm to organizacja, która udziela porad, dostarcza zintegrowane produkty i usługi , które zaspokajają wszelkie potrzeby w dziedzinie utylizacji odpadów zarówno we Włoszech jak i na świecie. Projektujemy oraz konstruujemy instalacje do utylizacji odpadów,instalacje do odzysku ( recykling) oraz urządzenia do przetwarzania odpadów takie jak: rozdrabniacze i młyny do zmniejszania objętości oraz recyklingu odpadów.

Nasze maszyny przeznaczone są dla:
• Platform odzysku i selekcji odpadów
• Instalacji do utylizacji odpadów
• Instalacji do produkcji RDF
• Instalacji do biostabilizacji
• Stref transferu
• Składowisk

Struktura Firmy

Struktura organizacyjna znajduje się w głównej siedzibie firmy w nowoczesnych biurach i zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w strefie przemysłowej Macchia w Ferrandina (MT) we Włoszech.

Struktura dzieli się na:

BIURO SPRZEDAŻY
1 KIEROWNIK SPRZEDAŻY
2 PRACOWNIKÓW HANDLU
8 AGENTÓW NA TERENIE WŁOCH

BIURO TECHNICZNE

2 INŻYNIERÓW
3 PROJEKTANTÓW
4 EKSPERTÓW PRZEMYSŁU
DODATKOWO WSPÓŁPRACUJEMY Z ZEWNĘTRZNYMI SPECJALISTAMI

DZIAŁ ZAKUPÓW
2 PRACOWNIKÓW

BIURO ADMINISTRACYJNE
2 PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

azienda22

WARSZTATY KONSTRUKCYJNE
– Przygotowanie półfabrykatów
– Obróbka blachy
– Przygotowanie konstrukcji stalowej
– Budowa struktury urządzeń
– Spawanie
– Obróbka na narzędziach mechanicznych

WARSZTATY MONTAŻU
– Warsztat montażu mechanicznego
– Warsztat montażu hydraulicznego
– Warsztat montażu elektrycznego
– Montaż oraz testy końcowe
– Montaż u klienta (warsztat mobilny)
– Magazyn

Doradztwo

COPARM oferuje pomoc techniczną przy instalacjach do utylizacji odpadów,ich utrzymaniu oraz zwiększeniu wydajności.

Coparm posiada świetnie wyszkolonych pracowników, którzy nieustannie doskonalą i poszerzają swoją wiedzę w zakresie ochrony środowiska zarówno z punktu widzenia operacyjnego jak i prawnego. Są w stanie rozwiązywać wszelkie problemy związane z projektowaniem i konstrukcją skomplikowanych instalacji i sugerować skuteczne rozwiązania przy instalacjach już istniejących.

Nasz pakiet świadczeń obejmuje, oprócz doradztwa, projektowania instalacji i uruchamiania urządzeń, także świetnie przeszkoloną i zorganizowaną obsługę klienta. Dzięki temu możesz zawsze na nas liczyć , gdy masz tylko taką potrzebę.
Korzyści: Projektowanie, produkcja, montaż i serwis, wszystko z jednej firmy: szybko, niezawodnie i kompetentnie.

Nasze wartości

Uczciwość.
Konsekwencja zarówno w raportach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Najwyższe standardy profesjonalizmu i etycznego postępowania, poszanowanie i ochrona istniejących przepisów, środowiska i ludzi.

Doskonałość.
Ciągłe doskonalenie produktów, procesów i usług, zrozumienie Klienta i pomoc w osiąganiu najlepszych rezultatów w powziętych inwestycjach.

Praca zespołowa.
COPARM to środowisko, które sprzyja innowacyjności, kreatywności i osiąganiu konkretnych wyników. Jesteśmy mechanizmem, który działa sprawnie i wydajnie, dzięki ścisłej współpracy poszczególnych działów firmy. Interakcja i wymiana informacji w ramach struktur firmy, jest niezbędnym warunkiem osiągania sukcesu.

Odpowiedzialność.
W zakresie przyjętych zobowiązań, odpowiedzialność za swoje działania i ich skutki, pasja do wykonywanej pracy, zdolność do przekazywania wiedzy naszym Klientom, tworzenia relacji długofalowych, nagradzanych wzajemnym zaufaniem i najlepszymi rozwiązaniami.

Silnie ukierunkowanie na człowieka i środowisko to poprawa jakości życia. Lojalność, konkretność, przejrzystość, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy, ekstremalny rygor w zakresie stosowania norm prawnych, wielka dbałość o obowiązujące przepisy i normy regulujące nasz sektor.

Nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań oraz stałe wsparcie dla rozwoju nowych technologii, konkurencyjnych pod względem technologicznym i ekonomicznym a przede wszystkim zgodnych z potrzebami Klienta są naszym priorytetem. Nasz cel to wyjście na przeciw stałej potrzebie bezpieczeństwa człowieka i jego majątku oraz ochrony dziedzictwa kulturowego .

Możliwości i rynki

Dzięki kompetencji, profesjonalizmowi oraz szerokiej gamie produktów i usług, Coparm może zaspokoić potrzeby każdej Firmy z sektora publicznego i prywatnego, w dowolnym miejscu na ziemi.

Jesteśmy w stanie zaprojektować i zbudować zaawansowane urządzenia i zintegrować istniejące instalacje z naszymi maszynami i urządzeniami. W każdej lokalizacji i położeniu geograficznym, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju architektury, działalności i rodzaju odpadów, które mają być poddane utylizacji.
Coparm działa na różnych płaszczyznach, terytoriach w złożonych sytuacjach, w których szczególnie wymagane są doświadczenie i znajomość przepisów i środowisk nietypowych, gdzie nie każdy jest w stanie tworzyć efektywne systemy gwarantujące jakość, wiarygodność i terminowość.

Coparm posiada doświadczenie i znajomość rozwiązań rygorystycznych i wymagających i jest w stanie zrealizować dokładną, pełną i przejrzystą dokumentację dotyczącą instalacji i konserwacji.

Rozwiązania inżynieryjne

Nasi wysoko wykwalifikowani technicy, inżynierowie i konstruktorzy, nieustannie pracują nad znalezieniem innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, w celu rozwiązania najtrudniejszych sytuacji i zadań. Zespół inżynierów Coparm nietylko prowadzi badania nad zanalezieniem odpowiednich rozwiązań dla potrzeb Klienta, ale także nieustannie ulepsza jakość świadczonych usług, których głównym celem jest optymalizacja procesów przetwarzania odpadów w zgodzie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Podstawą w osiaganiu wyznaczonych celów jest ścisła współpraca z naszymi Klientami i Partnerami, którzy stymulują nas do coraz większych wyzwań w projektowaniu i tworzeniu rozwiązań i metod, które mają spełniać wysokie wymagania i wychodzić na przeciw potrzeb rynku. Jednocześnie wkładamy wielki wysiłek w sprawne funkcjonowanie serwisu i obsługi Klienta a także w serwis gwarancyjny dla naszych Klientów.

Doskonałe funkcjonowanie zapewnia nam sprawny system, który umożliwia obniżanie kosztów.

Konserwacja i Serwis

Coparm to Twój partner, zapewniający Ci komplet usług . Nieustanna kontrola, konserwacja, testowanie i gwarancja wydajności zapewniają sprawne i efektywne funkcjonowanie maszyn i systemów.

Coparm gwarantuje usługi globalne, nie ograniczając się jedynie do rozwiązań już istniejących. Naszym zadaniem jest odpowiedzenie na wszelkie potrzeby Klienta. Dla każdego zapytania, potrzeby czy instalacji, szukamy innowacyjnych rozwiązań w zgodzie z obowiązującym prawem i przepisami.
Nasz personel jest wysoce wykwalifikowany i zaangażowany w ciągły rozwój w celu zapewnienia najwyższej jakości usług i osiągania wyznaczonych celów.

Gwarantujemy kompleksowe usługi posprzedażowe przez cały okres realizacji projektu od momentu instalacji poprzez cały okres korzystania z systemu. Gwarantujemy kompatybilność poszczególnych elementów w przypadku uzupełniania instalacji już istniejących.

Spersonalizowane usługi dla konkretnych potrzeb.
Oferujemy serwis na terytorium Włoch, z wykwalifikowanym i specjalnie przeszkolonym personelem. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu świadczymy usługi wysokiej jakości . Jesteśmy bowiem swiadomi, że serwis i konserwacja są elementami równie ważnymi jak te związane z projektowaniem, konstruowaniem i instalacją naszych maszyn i urzadzeń.

Zaplanowane konserwacje

Coparm prowadzi program zaplanowanych konserwacji i interwencji w przypadku pojawienia się uniedogodnień.

Coparm projektuje i konstruuje instalacje do utylizacji odpadów, instalacje do recyklingu,urządzenia elektryczne i elektroniczme udogodniające przetwarzanie, obróbkę i transport odpadów( prasy, sita, rozdrabniacze itp.).

Montaż i uruchomienie

Twoje zadowolenie jest naszym priorytetem, dlatego  możesz liczyć na naszych pracowników  w każdej sytuacji. Nasi eksperci techniczni z serwisu  uruchomiają i testują instalację u Klienta.  W ten sposób gwarantujemy optymalną regulację urządzeń i poszczególnych podzespołów, zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Szkolimy także personel obsługujacy dostarczone przez nas instalacje i urządzenia.

Naprawy Coparm gwarancją inwestycji

Po wielu latach niezawodnej pracy, niektóre elementy maszyn i urządzeń mogą wykazywać oznaki zużycia. Dzięki naszej wiedzy zapewniamy inwestycje długoterminowe. Oferujemy konkurencyjne rozwiązania ekonomiczne , wydajne i niezawodne.Wszystko to bezpośrednio w siedzibie Twojej Firmy lub w naszych zakładach.

Nasze Usługi:
– zamawianie naprawy,
– spersonalizowana ocena ekonomiczna,
– przegląd elementów maszyn,
– stały rozwój techniczny ,

Państwa korzyści:
– maksymalizacja żywotności instalacji,
– alternatywy cenowe przy zakupie części zamiennych
– zredukowany do minimum czas przestoju w przypadku usterek

Nasz serwis: skuteczny, kompetentny i szybki

Usterka pojawia się w środku nocy? Jest to święto? Nie ma problemu, nasi kompetentni pracownicy sektora usług są zawsze dostępni, przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Nasz numer do serwisu zapewnia kontakt z naszymi ekspertami technicznymi, którzy są w stanie rozwiązać niemal każdy problem techniczny w krótkim czasie, dzięki naszemu dużemu i świetnie wyposażonemu magazynowi części zamiennych.

Magazyn części zamiennych

Coparm posiada magazyn części zamiennych wyposażony w serwis techniczny dla Klientów oraz halę produkcyjną przeznaczoną do kompletnego montażu z zastosowaniem ściśle tajnych technologii,  o łącznej powierzchni, 600 m2.

Inżynieria

Coparm to wewnętrznie spójna i nowoczesna struktura techniczna wspierająca Państwa biznes:

  • innowacje i rozwój produktów,
  • wspieranie działalności Firm,
  • obsługa Klienta w momencie wydawania zezwoleń,
  • projekt wykonawczy urzadzeń,
  • szczegółowe projekty konstrukcyjne,
  • wykonywanie zleceń
  • przygotowanie dokumentacji technicznej

Jesteśmy nie tylko producentem ale także dostawcą. Coparm poświęca szczególną uwagę swoim produktom połączonych z gamą profesjonalnych usług, które zapewniają jakość i przynoszą Klientowi nieocenione korzyści. Wychodzimy od szczegółowych badań w fazie projektowania i konstruowania projektu, przy jednioczesnym doradztwie i sugerowaniu optymalnych rozwiązań. Dzięki skutecznym i terminowym usługom świadczonym przez naszych wyspecjalizowanych techników i szerokiej dostępności części zamiennych w magazynie,  ewentualny czas przestoju redukujemy do minimum.  Nowoczesny Coparm  jest świadomy, że poważna relacja z Klientem opiera się nie tylko na  produktach najwyższej jakości , ale także na niezawodności usług, które im towarzyszą.

Wykonanie:  maszyny do użytku

Wieloletnie doświadczenie i personel techniczny pierwszej klasy czynią Coparm jednym z liderów na rynku projektowania i produkcji maszyn i urządzeń do utylizacji i przetwarzania odpadów .

Umiemy słuchać
Zapewnienie profesjonalnego doradztwo z zakresu naszej branży jest zobowiązaniem, z którego Coparm nie może zrezygnować. Firma koncentruje się na oferowaniu profesjonalnych porad w celu optymalizacji instalacji, zmniejszeniu kosztów eksploatacji, zwiększeniu wydajności produkcji. Jesteśmy nie tylko producentem, ale także prawdziwym partnerem Klienta, który otrzymuje od nas maszyny, urządzenia i instalacje dopasowane do jego potrzeb.
Serwis posprzedażowy
Coparm integruje swoje produkty z kompleksową obsługą posprzedażową, wykonywaną w sposób profesjonalny przy zachowaniu napiętych terminów.

Magazyn części zamiennych i Dział obsługi i konserwacji
Zapewnienie Klientowi, przy każdej okazji, maksymalnej wydajności jest najważniejsze, co wyraża się w: dostępności części w magazynie, w programie zaplanowanych konserwacji, przestojów ograniczonych do minimum, w pomocy na miejscu u Klienta w ciągu 24 h (dzięki serwisom mobilnym), w zatrudnianiu wykwalifikowanych techników i systemu, który umożliwia zdalne wsparcie w czasie rzeczywistym służące szybkiemu rozwiązywaniu problemów.

Usługi 360 °
Powaga firmy jest wyrażona w jakości jej produktów, ale także w zintegrowanych z nimi usługach. Coparm poświęca wiele uwagi serwisowi i konserwacji. Zespół techników jest gotowy do udzielenie wsparcia we wszelkich okolicznościach, dostarczeniu aktualnych i efektywnych rozwiązań; on-line i bezpośrednio, a przede wszystkim terminowo.

Komplet usług
Serwis składa się z wysoko wyspecjalizowanych inżynierów zapewniając skrupulatny serwis posprzedażowy. Gwarantujemy nie tylko jakość naszych maszyn, ale również spokój Waszej pracy.
°Pomoc techniczna w fabryce i na miejscu u Klienta.
°Planowana konserwacja.
°Oryginalne części zamienne dla maksymalnej jakości.
°Pierwsza pomoc (24-48 godzin) w przypadku nagłych usterek.
°Remont i niszczarki DOHC (zmiana wałów, ostrza zapasowe, itp).
°Ostrzenie noży.
°Konserwacja i aktualizacja oprogramowania do zarządzania maszynami.
°Regulacja instalacji chłodzących.
°Zwyczajny i nadzwyczajny serwis w naprawie gum i tworzyw sztucznych.
°Serwis używanych części zamiennych

Rozdrabnianie, przesiewanie, rafinacjia, transport, przechowywanie, sprzęt do utylizacji odpadów: oto nasza misja. Dążymy do udzielenie właściwej odpowiedzi na każde zapytanie Klienta, w przypadku pojedyczych maszyn a także kompleksowych systemów.