Coparm produkuje i instaluje specjalne urządzenia do przetwarzania transportu i sortowania surowców wtórnych, takich jak papier, odpady przemysłowe, odpady komunalne posegregowane itp.

Instalacje do preselekcji znacznie usprawniają procesy odzyskiwania. Coparm oferuje zróżnicowane rozwiązania, począwszy od podstawowych systemów ręcznych po zaawansowane systemy mechaniczne.

Coparm projektuje i produkuje sprzęt do selekcji papieru, tworzyw sztucznych, odpadów przemysłowych i odpadów komunalnych. Poszczególne instalacje są zróżnicowane i zaprojektowane zgodnie z ich przeznaczeniem- rodzajem odpadów dla których są przeznaczone.

Instalacje selekcjonują odpady pochodzące z róznych źródeł ( papier, butelki z tworzyw sztucznych, drzewo, puszki aluminiowe i żelazo). Wyselekcjonowane materiały mogą być w dalszym etapie sprzedawane do papierni, producentów plastiku lub hut.

Coparm produkuje systemy, które można modyfikować, w zależności od planowanego obciążenia. Podobnie jak wszystkie nasze urządzenia także i te personalizujemy, dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klienta.

Waloryzacja odpadów

Dzięki naszym instalacjom selekcjonującym, materiały uznane za odpady, tj.: papier, tektura, tworzywa sztuczne, drewno, żelazo czy plastik, można używać ponownie i bez końca. Każda z naszych instalacji zostaje zaprojektowana z myślą o konkretnych potrzebach.

Nasz dział techniczny i doświadczenie zdobyte do tej pory jest w stanie rozwiązać nawet pozornie niemożliwe kwestie.

Urządzenia przemysłowe do przetwarzania i recyklingu odpadów

Istotną częścią pracy Coparm jest projektowanie i produkcja związana z budową kompletnych instalacji do przetwarzania różnych rodzajów odpadów i złomu. Ogromne doświadczenie zdobyte w ponad dwadzieścia lat pozwala nam proponować niestandardowe i spersonalizowane instalacje do przetwarzania wszelkich materiałów (lodówki, opony, tworzywa sztucznne, odpady elektryczne i elektroniczne itp).

Dogłębna znajomość zagadnień związanych z procesem przetwarzania i recyklingu odpadów oraz wiedzy technologicznej nabytej przez lata doświadczeń i projektowania, czyni z Coparm idealnego partnera, oferującego skuteczne rozwiązania i profesjonalne usługi.

Instalacje do obróbki opon

Mechaniczny system do granulacji zużytych opon z automatyczną separacją  stali i wyrobów włókienniczych gwarantuje pełne odzyskanie gumy bez szkodliwego wpływu na środowisko.

Recykling lodówek

Mechaniczny system rozdrabniania lodówek z odzyskiem obwodów sztucznych, żelaza, aluminium, miedzi, poliuretanu i gazu z systemów chłodzących umożliwia odzyskanie około 85% materiałów. Wszystko to dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii.

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Maksymalna elastyczność w produkcji linii zdolnej do przetwarzania R2, R3, R4 wyraża się w możliwości projektowania układów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Minimalne koszty eksploatacyjne i doskonałe rezultaty końcowe. Maszyny zintegrowane z linią do przetwarzania lodówek.

Instalacje do przetwarzania odpadów nie przetwarzalnych (pozyskiwanie energii) CDR. Biopaliwo

Instalacja umożliwia rafinację suchych odpadów, które nie mogą być poddane obróbce i recyklingowi i uzyskać końcowy produkt jednorodny wolny od metali. Obniżone koszty operacyjne i brak negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki zastosowanej technologii.